This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Dosbarthiadau / Class Pages

Dosbarth Derbyn Miss Squire

< Back to Dosbarthiadau / Class Pages

Croeso i'n dosbarth ni!
 
 Croeso i’r dosbarth Derbyn. Miss Squire yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Miss Pritchard i’n helpu hefyd. Rydym yn mwynhau gweithio ar nifer o weithgareddau yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Pob tymor rydym yn gweithio’n galed ac yn dysgu pethau newydd a chyffrous yn gysylltiedig a’r thema. Y tymor yma "Dathlu" yw ein thema.
 

 
Addysg Gorfforol
 
Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Iau - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.
 


 
Llyfrau darllen / Cyswllt cartref
 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Ddydd Llun os yn bosib os gwelwch yn dda.

 

 
Arian cinio / ffrwyth
 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar DDYDD LLUN.

 
 

 
Welcome to our class!
 
Welcome to Reception. Miss Squire is our class teacher and we are lucky to have Miss Pritchard to help us too. We enjoy working on a number of activities in the classroom and in the outside area. Every term we work hard and learn new and exciting things related to the theme. This term 'Celebration' is our theme.


P.E
 
Physical Education lessons are on MONDAY and THURSDAY- please bring appropriate clothing to school.Books read / Link home
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Monday if possible please.

 

Lunch money / fruit
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.

 
 
 
 

Documents - please click to open

doc.gif: Cynllun tymor yr Hydref 2017

Cynllun tymor yr Hydref 2017

Cynllun tymor yr Hydref 2017/Autumn term planning overview 2017
File size: 82KB (Word File)

docx.gif: Gwefannau ac aps defnyddiol

Gwefannau ac aps defnyddiol

Gwefannau ac aps defnyddiol/Websites and useful apps
File size: 144KB (Word 2007 File)

Links - please click to open

Pori Drwy Stori

Sialens rhigwm - Tymor yr Hydref 2017 Rhyme Challenge - Autumn Term 2017

Bowns

Ymunwch â'r cymeriad doniol Bowns i chwarae gêmau difyr ac i ddarllen stori. Mae'r gêmau'n addas ar gyfer plant Y Blynyddoedd Cynnar sy'n rhugl eu Cymraeg, ac ar gyfer dysgwyr yng nghwmni rhieni/oedolion/athrawon. Join the humorous character Bowns to play some interesting games and to read a story. The games are suitable for Early Learning children who are fluent Welsh speakers, as well as for young Welsh learners in the company of parents/adults/teachers

Cyw

Y Tywydd

Sing along and learn about the weather through interactive activities.

Rimbojam

Amrywiaeth o ganeuon hwyl a sbri!

Ribidires

Amrywiaeth o ganeuon hwyl a sbri!

Rhifau, caneuon a rhigymau

Sing along and learn Welsh nursery rhymes - Welsh and English

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in