This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Dosbarthiadau / Class Pages

Blwyddyn 1 Miss Thomas

< Back to Dosbarthiadau / Class Pages

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1. Miss Thomas yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Miss Nicholson i’n helpu hefyd. Rydym yn mwynhau gweithio ar nifer o weithgareddau yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Pob tymor rydym yn gweithio’n galed ac yn dysgu pethau newydd a chyffrous yn gysylltiedig a’r thema. Y tymor yma "Beth sydd yn y bocs?" yw ein thema.
Ewch i'r gwaelod i weld lluniau o flwyddyn 1 yn gweithio a chwarae.

Addysg Gorfforol
 
 
Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun ac ar Ddydd Iau - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.
 

 
Llyfrau darllen / Cyswllt cartref
 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Ddydd Llun os yn bosib os gwelwch yn dda.
 

 
Arian cinio / ffrwyth
 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar DDYDD LLUN.


 
 Welcome to Year 1
 
Miss Thomas is our class teacher and we are lucky to have Miss Nicholson to help us too. We enjoy working on a number of activities in the classroom and in the outside area. Every term we work hard and learn new and exciting things related to the theme. This term 'What's in the box?' is our theme.

Scroll down to see pictures of us working and playing in Year 1.

P.E
 
Physical Education lessons are on Monday and Thursday- please bring appropriate clothing to school.


Books read / Link home
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Monday if possible please.
 

Lunch money / fruit
 

We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.
 
 

 
 

In This Section...

Beth sydd yn y bocs? What's in the box?

Dewch i weld yr holl waith rydym wedi bod yn wneud ar ein thema newydd... Come and have a look at what we've been doing this term...

Documents - please click to open

doc.gif: Beth sydd yn y bocs? What's in the box?

Beth sydd yn y bocs? What's in the box?

File size: 96KB (Word File)

pub.gif: Targedau Mathemateg Blwyddyn 1

Targedau Mathemateg Blwyddyn 1

File size: 13MB (Publisher File)

Links - please click to open

Cyw

Hwb

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in