This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Dosbarthiadau / Class Pages

Blwyddyn 2 Mrs Pryce

< Back to Dosbarthiadau / Class Pages

Croeso i Flwyddyn 2
Welcome to Year 2

Ewch lawr i ddiwedd y dudalen a chliciwch ar y meysydd dysgu er mwyn gweld y plant wrth eu gwaith yn ein dosbarth! :)

Scroll down to the bottom of page and click on the areas of study to see some photographs of the children learning in our class   :)
  
Croeso i'r Dosbarth 
 
Croeso i’n dosbarth ni. Mrs Bowkett yw ein hathrawes. ac mae Mr Davies yn ein helpu hefyd.  Ein thema y tymor yma yw 'Dydd a Nos' ac rydym yn barod wedi creu bwrlwm syniadau yn seiliedig ar y thema.  Gweler ein trosolwg ar waelod y dudalen.
 
Addysg Gorfforol
 
Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Mercher a Dydd Iau - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.
 
Llyfrau darllen / Gwaith Cartref
 
Mi fydd llyfrau a deunydd darllen yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Iau fel arfer - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Mawrth os yn bosib os gwelwch yn dda.  
 
Arian cinio / ffrwyth
 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn arian ffrwyth (cyfraniad o £1) ar DDYDD LLUN. Cofiwch i ddefnyddio system dalu Squid ar lein ar gyfer cinio eich plentyn.

Welcome to Our Class
 
Mrs Bowkett is our class teacher and Mr Davies also helps us in class.  This term our theme is 'Day and Night'.  We have already been busy creating an overview of things we would like to study that can be found at the end of this page.

P.E
 
Physical Education lessons are on a WEDNESDAY and THURSDAY- please bring appropriate clothing to school on these days.

Reading Books and Homework
 
Reading books/home tasks and letters will usually be distributed every Thursday in folders - bring the materials back by Tuesday if possible please.  
 
Lunch money / fruit
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.  We sell fruit in school during break time and we kindly ask for £1 contribution. Remember to use the online payment system 'Squid' for dinners.


Have you seen the Kids' Zone? Play games, and visit some cool websites. You can vote for your favourites!

Documents - please click to open

pub.gif: Targedau Mathemateg Blwyddyn 2 Gwanwyn

Targedau Mathemateg Blwyddyn 2 Gwanwyn

File size: 5MB (Publisher File)

pub.gif: Targedau Mathemateg Blwyddyn 2 Hydref

Targedau Mathemateg Blwyddyn 2 Hydref

File size: 6MB (Publisher File)

Links - please click to open

Magic Key Adventures

Lots of fun and games while learning about words and writing

Maths games

Lots of interactive maths games that make learning FUN!

Cymraeg Hawdd / Easy Welsh

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol syn rhoi cyfle i ymarfer patrymau iaith (Cynnal)

Teaching Money

Interactive and fun activities to encourage the concept of money.

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in