This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clwb Brecwast/Breakfast Club
Mae’r ysgol cynnig brecwast yn rhad ac am ddim i holl ddisgyblion yr ysol gan gynnwys y Dosbarth Meithrin bore. Ariannir y Clwb brecwast gan Lywodraeth Cymru. Mae'r  Clwb Brecwast yn agor am 8.00 y.b. ac yn derbyn plant hyd nes 8.20 y.b. Mae disgyblion yn cael eu goruchwylio hyd nes bod yr ysgol yn dechrau am 8.50 y.b. Ar ôl cael eu brecwast bydd cyfle iddynt chwarae gemau/gemau bwrdd ac i arlunio.
 
The school operates a breakfast club for all pupils including Nursery (morning session only)  Breakfast is completely free of charge and is funded by the Welsh  Government. The Breakfast Club opens at 8.00 a.m and accept children up until 8.20 a.m.  The children are supervised by trained staff during and after breakfast up until the time they start school. When they have finished breakfast they will have an opportunity to play games, play and draw..

In This Section...

Clwb ar ol Ysgol / After School Club

Clwb ar ol Ysgol Mae lle i hyd at 16 o ddisgyblion yn y clwb Mae'r clwb ar agor i ddisgyblion o bob oedran. Mae'r clwb yn cychwyn yn syth a...

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in