This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Clybiau Ysgol / School Clubs

< Back to Clybiau Ysgol / School Clubs

Clwb ar ol Ysgol / After School Club

Clwb ar ol Ysgol

Mae lle i hyd at 16 o ddisgyblion yn y clwb
Mae'r clwb ar agor i ddisgyblion o bob oedran. Mae'r clwb yn cychwyn yn syth ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yn gorffen am 5.00 p.m.  Cost mynychu'r clwb yw £5.00 y sesiwn a £4.00 i frodyr a chwiorydd. I sicrhau lle i'ch plentyn cwblhewch y ffurflen berthnasol sydd ar gael o'r ysgol a'i  dychwelyd ar ddydd Llun.


After school Club

The club can accomodate up to 16 pupils. The club is open to all pupils including afternoon nursery children. The club will start at the end of the school day and finish at 5.00 p.m. The cost is £5.00 per session/£4.00 for siblings. To secure your child's place please complete the registration form and return to school each Monday.

Documents - please click to open

pdf.gif: Ffurflen Clwb ar ol ysgol Booking Form

Ffurflen Clwb ar ol ysgol Booking Form

File size: 493KB (PDF File)

pdf.gif: Cytundeb Clwb Ar Ol Ysgol Contract

Cytundeb Clwb Ar Ol Ysgol Contract

File size: 546KB (PDF File)

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in