This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

In This Section...

Grant Amddifadedd/Pupil Deprivation Grant 2017-18

Datganiad GAD Ysgol Gymraeg y Cwm &n...

Amddiffyn a Diogelu Disgyblion/Safeguarding Pupils

Y Pennaeth Mrs Sara David yw'r swyddog dynodedig am amddiffyn a diogelu disgyblion. Yn absenoldeb y Pennaeth y Dirprwy Bennaeth, Mrs Catrin Pryce ...

Cynllun Gwella Ysgol/School Improvement Plan

Cynllun Gwella Ysgol/School Improvement Plan Blaenoriaethau ar gyfer 2017-18/Priorities for 2017-18 1. Co...

Documents - please click to open

doc.gif: Prospectws 2017-18 Prospectus

Prospectws 2017-18 Prospectus

Prosbectws 2017-18 Prospectus
File size: 2MB (Word File)

pdf.gif: ESTYN Report

ESTYN Report

File size: 6MB (PDF File)

pdf.gif: Adroddiad ESTYN

Adroddiad ESTYN

File size: 6MB (PDF File)

doc.gif: School Vision and Aims

School Vision and Aims

File size: 1MB (Word File)

Links - please click to open

Cyngor Abertawe / Swansea City Council

Links to main education page.

e-diogelwch/e-safety advice for parents and pupils

Mae ein cyngor ar e-ddiogelwch wedi'i ddarparu gan yr Awdurdod Addysg Lleol ac i'w weld hefyd ar wefan Hwb Cymru sy'n cael ei ddarparu ganWise Kids. Our e-safety advice is provided by the Local Education Authority in addition to HWB Cymru and produced by WISE KIDS.

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in