This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Cyfeillion y Cwm

                                 Cymdeithas Rieni, Athrawon a Chyfeillion
Mae'n dda gennym gyhoeddi bod  gan yr ysgol gymdeithas rhieni, athrawon a chyfeillion o dan yr enw Cyfeillion y Cwm. Mae'r gymdeithas yn awyddus i gefnogi plant yr ysgol drwy  gynnal gweithgareddau i godi arian yn ogystal a gweithgareddau cymdeithasol. Cynhelir cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn ac mae croeso cynnes i rieni a chyfeillion yr ysgol.

                                   
Parent, Teacher and Friends Association
We are pleased to announce that the school has  a parent, teacher and friends association under the name 'Cyfeillion y Cwm'. The association is eager to support the children of the school by arranging fundraising and social events. The association organise regular meetings during the year. All parents and friends of the school are welcome to attend.


Personau a chyfrifoldebau allweddol/Key Positions

Cadeirydd/Chairperson - Miss Hayley Evans
Ysgrifenyddes/Secretary- Mrs Georgina Davies
Trysorydd/Treasurer - Ms Aimee Gould


Os hoffech helpu neu gefnogi ond dych chi ddim yn gallu mynychu cyfarfodydd cysylltwch a'r Pennaeth. 

If you would like to support or volunteer in any way contact the Head teacher.

In This Section...

Diolch i Cyfeillion y Cwm Thank you.

Yn ystod y flwyddyn mae Cymdeithas Ffrindiau, Rhieni ac Athrawon yr ysgol o dan yr enw ‘Cyfeillion y Cwm’ wedi trefnu sawl digwyddiad yn y...

Documents - please click to open

pdf.gif: Newyddion Tymor yr Haf 2015 Summer Term News

Newyddion Tymor yr Haf 2015 Summer Term News

File size: 344KB (PDF File)

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in