This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Cyfeillion y Cwm

< Back to Cyfellion y Cwm

Diolch i Cyfeillion y Cwm Thank you.

Yn ystod y flwyddyn mae Cymdeithas Ffrindiau, Rhieni ac Athrawon yr ysgol o dan yr enw ‘Cyfeillion y Cwm’ wedi trefnu sawl digwyddiad yn ystod y flwyddyn ac wedi codi arian er mwyn medru prynu adnoddau a gyfer disgyblion yr ysgol. Trefnwyd dau ddisgo, Helfa Basg ynghyd â Ffair Nadolig a Haf llwyddiannus.  Rydym yn hynod ddiolchgar i’r rhieni sydd wedi rhoi o’u hamser i drefnu a chefnogi gweithgareddau mewn cydweithrediad â’r ysgol ac i’r rhieni hynny sydd wedi gwirfoddoli a chefnogi’r digwyddiadau. Diolch yn fawr i bawb.

During the year the Friends,Teachers and Parents Association known as ‘Cyfeillion y Cwm’ organised several events during the year and raised money to buy resources for pupils. Two discos, an Easter Egg Hunt as well as a Christmas and Summer Fair were held.  We are very grateful to a committed group of parents who have given up their time to organize and support activities in collaboration with the school. We are also grateful to those parents who have volunteered or supported events during the year. A huge thank you to you all. 

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in