This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Staff ein hysgol/Staff at our school

Mae'r staff yn Ysgol Gymraeg y Cwm wedi ymrwymo i sicrhau fod pob disgybl yn cael y parch a'r gofal gorau

The staff at Ysgol Gymraeg y Cwm are committed to ensuring that every child is respected and receives the best possible care.


Pennaeth/Headteacher
Mrs Sara David

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher
Mrs Catrin Pryce

Arweiyndd Dosbarth Meithrin / Nursery Class Leader
Mrs Rhian-Wyn Davies

Athrawes Dosbarth Derbyn/Reception Teacher
Miss Katherine Squire


Athrawes Bl 1/Year 1 Teacher
Miss Angharad Blight


Athrawes Bl 2/Year 2
Mrs Sarah Bowkett


Athrawes Blwyddyn 3 /Year 3 
Mrs Catrin Pryce


Athrawes Blwyddyn 4 a 5/Year 4 and 5 
Mrs Lisa James


Swyddog Gweinyddol/Admin Officer
Mrs Rachel Taylor

Cynorthwy-ydd Gweinyddol/
Admin Assistant
Mrs Katya Edwards


Cynorthwy-wyr Addysgu/Teaching Assistants 
Mrs Rhian-Wyn Davies HTLA
Mrs Sarah Dawson
Mrs Susan Evans
Miss Carina Foligno
Miss Cari Nicholson
Miss Ellie Pritchard
Miss Hannah Tudor
Mrs Kirsten McCloy
Mr Rhidian Davies


Gofalwr/Caretaker
Mr Gary Pugh

Glanhawraig/Cleaner
Emma
Jo

Goruchwyl-wraig Cinio/Lunchtime Supervisor 
Mrs Dawn Collins
 

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in